Хирурги

Садретдинов Эльдар Хайдарович
Хирург, проктолог
Тааев Багама Курбанович
Врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог
Свинцов Дмитрий Олегович
Врач хирург, колопроктолог, сердечно-сосудистый хирург (флебология)
Асланов Мехман Эльман оглы
Врач-хирург